Pobierz swój wniosek zwrotu -> Pobierz wniosek

Zwroty

– Zgodnie z ustawą dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami na odległość -od dnia 25 grudnia 2014r. każdy zakupiony produkt podlega zwrotowi bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.


– Warunkiem zwrotu jest odesłanie towaru wraz z
wypełnionym oświadczeniem od umowy zawartej na odległość, na adres:

P.H.U. SOLAREX

Agnieszka Guzik

30-435 Kraków

ul. Zakopiańska 110

– Produkt należy zwrócić wraz z paragonem. Zwracany produkt musi być kompletny (dotyczy to również opakowania) i nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku zakupu na fakturę należy dołączyć kopię faktury na podstawie której zostanie wystawiona faktura korygująca. Towar reklamowany zwracany jest na koszt klienta.

– Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru

Reklamacje

REKLAMACJE, GWARANCJE

– Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć klientowi produkt bez wad.

– Przed odesłaniem produktu do reklamacji, prosimy o kontakt pod adresem – recepcja@villadermatica.pl    lub pod numerem telefonu 12 346 1800 lub 797 725  434

  • – Każdy wysyłany towar w ramach gwarancji musi zawierać dokument zakupu lub jego kopię oraz  możliwie szczegółowo opisane wady produktu.–  Prosimy o sprawdzanie przesyłki pod kątem uszkodzeń w obecności kuriera. Jeżeli przesyłka została uszkodzona należy sporządzić protokół szkody. Jest to podstawa do rozpatrzenia reklamacji.
  •   Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia.
  •   W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta , sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość zakupionego towaru.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

P.H.U Solarex Agnieszka Guzik
Ul. Zakopiańska 110, 30-435 Kraków
adres e-mail: recepcja@villadermatica.pl

– Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………………………………………………………………………………………..

– Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ………………………………………………………………………………………………………………

– Adres Konsumenta (-ów): …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

— Pozdrawiam